Werkwijze budgetbeheer en bewindvoering voor instanties - Aktiva

Werkwijze instanties

Hieronder treft u onze uitgebreid beschreven werkwijze. Wij hebben de tijdsduur weergegeven, zodat u een indicatie heeft hoe lang bepaalde stappen kunnen duren. U kunt uw cliënt via ons aanmeldformulier aanmelden of zelf al de eerste stappen uitvoeren via onze downloadpagina.
 

STAP 1 - Aanmelding en inplannen afspraak (duur 1 week)

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen zorgen wij er voor dat er binnen een week een kennismakingsgesprek is ingepland met u en uw cliënt.
 

STAP 2 - Intakegesprek (duur 1 uur)

Tijdens dit gesprek maken u en uw cliënt kennis met onze bewindvoerder. Hij zal in dit gesprek samen met u en uw cliënt alle inkomsten en uitgaven doornemen. Aan de hand van deze gegevens wordt een budgetplan opgesteld. In dit budgetplan spreken wij samen af welke vaste lasten er worden betaalt en wat het leefgeld wordt. Daarnaast wordt er gekeken hoe er op zaken bespaard kan worden en op welke toeslagen er mogelijk nog recht is. Aan het einde van het gesprek zullen wij samen met u en uw cliënt de formulieren invullen voor budgetbeheer of bewindvoering.

Indien u of uw cliënt kiest voor bewindvoering, dan dient u of uw cliënt ervoor te zorgen dat er een “medische verklaring”aanwezig is waaruit blijkt dat bewindvoering noodzakelijk is. Deze dient opgesteld te zijn door een arts, psychiater, psycholoog of sociaal psychologisch verpleegkundige (SPV). De bewindvoerder zal dan voor uw cliënt zorgen dat alle stukken naar de rechtbank worden verstuurd.

Indien u kiest voor budgetbeheer, kunt u stap 3 overslaan.

STAP 3 - Behandeling aanvraag bewindvoering (duur 6-8 weken)

De rechtbank zal de aanvraag in behandeling nemen. Het is mogelijk dat de rechtbank besluit om uw cliënt uit te nodigen voor een zitting, indien dit niet mogelijk is dan zal de rechter in bijzondere situaties bij uw cliënt op locatie langskomen. Tijdens de zitting zal hij vragen of uw cliënt akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder. Daarna zal de rechter de beschikking opstellen, hiervan ontvangt de bewindvoerder ook een exemplaar. 
 

STAP 4 - Opstart

Wij zullen vervolgens voor uw cliënt een beheer- en eventueel een leefgeldrekening aanvragen. Op de beheerrekening zal al het inkomen binnen komen, zodat wij daarmee de vaste lasten kunnen betalen. Vervolgens krijgt uw cliënt en eventueel uw organisatie het budgetplan toegestuurd, zodat u en uw client weten wat er maandelijks gaat gebeuren met de inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan veranderen wij het budgetplan. Zo blijft er telkens een actueel overzicht van de situatie.

Na het opstellen van het budgetplan beginnen wij met het aanschrijven van het inkomen en de vaste lasten. Op die manier krijgt uw cliënt geen financiële post meer binnen en proberen wij rust te brengen in zijn leven. Alle schulden worden netjes bij ons geïnventariseerd en u en uw client kunnen altijd een overzicht hiervan opvragen. In dit overzicht is te zien hoeveel schuld er inmiddels eventueel afgelost is.
 

STAP 5 - Uitvoering

Zodra wij het eerste inkomen hebben ontvangen kunnen wij beginnen met het beheren van de financiële situatie. Wij nemen dan ook gelijk contact met uw cliënt en/of uw organisatie op, zodat u en/of uw client weet dat wij het nu volledig gaan beheren. U en uw cliënt krijgen van ons maandelijks een overzicht van alle betalingen.

Uiteraard staat het u altijd vrij om contact met ons op te nemen als u bepaalde vragen heeft. Mochten er onverhoopt toch nog acceptgiro’s bij uw cliënt binnenkomen (bijvoorbeeld omdat hij iets heeft besteld), dan kunt u deze altijd naar ons toesturen. Dat kan eenvoudig via de website: factuur indienen.
 

STAP 6 - Evaluatie

Tussentijds kunnen er altijd dingen veranderen. Uw cliënt wisselt bijvoorbeeld van werkgever of uitkeringsinstantie, krijgt een andere energieleverancier of gaat verhuizen. Dit soort zaken kunt u altijd bij ons aangeven, zodat wij de betalingen hierop kunnen aanpassen. Daarnaast is het bij ons mogelijk om tussentijd een evaluatiegesprek aan te vragen, zodat wij zaken met u en uw cliënt nog eens kunnen doorspreken. Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat u als begeleider het dossier overdraagt aan uw collega. Wij begrijpen dan dat het voor de samenwerking plezierig is om kennis te maken met de bewindvoerder en/of budgetbeheerder. Ook dan nemen wij graag de tijd om even kennis te maken.
 

Stap 7 - Beëindiging 

Zodra de reden voor bewindvoering niet meer aanwezig is en uw cliënt wil toch proberen de financien zelf weer te gaan beheren, dan kan schriftelijk worden verzocht aan de rechtbank om de dienstverlening te laten stoppen. Zodra het verzoek wordt gehonoreerd / toegewezen dan krijgt uw cliënt de financiën weer in eigen beheer. Onze bewindvoerders zullen dan voor hem of haar een eindrekening en verantwoording opstellen. Dit is een eindrapport van alle betalingen die zijn uitgevoerd. 

Mocht uw cliënt toch nog ondersteuning van ons willen houden, dan kunt u aansluitend voor budgetbeheer kiezen.

Is er al sprake van budgetbeheer en deze dienstverlening is niet toereikend, dan kan dit aansluitend omgezet worden naar bewindvoering. Het voordeel daarmee is dat deze kosten in veel voorkomende gevallen vergoedt wordt door de gemeente.

« Vorige