Werkgeversondersteuning

Ondersteuning voor werkgevers

Aktiva is gespecialiseerd in Bewindvoering en Budgetbeheer. Door ons specialisme kunnen wij de medewerkers van uw organisatie kwalitatieve ondersteuning bieden in hun financiën. Met daarnaast het doel om ook uw organisatie vrij te houden van loonbeslag en andere kosten die ontstaan doordat uw medewerker in de financiële problemen is gekomen.

Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek door de Nibud blijkt dat werknemers met geldzorgen veel last hebben van stress en gevoeliger zijn voor fraude en diefstal. Daarnaast geeft een loonbeslag de salarisadministratie meer werk en is een werknemer met financiële problemen eerder geneigd om zich ziek te en dat zijn productiviteit omlaag gaat.

Hoe signaleert u deze problemen?

  • Loonbeslag
  • Verzoeken om voorschotten
  • Lenen van collega’s
  • Stress en concentratieproblemen
  • Korstondige ziekmeldingen

Wanneer u dit signaleert dan is de kans groot dat uw werknemer financiële problemen heeft. Mocht daadwerkelijk blijken dat uw werknemer hulp nodig heeft, dan kunt u als werkgever of bedrijfsmaatschappelijk werker de situatie bij ons neerleggen. Wij zullen u dan voorzien van advies en kunnen eventueel samen met u en uw werknemer een afspraak inplannen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Tijdens dit gesprek zullen wij inventariseren wat de financiële situatie is van uw werknemer en adviseren wij wat de beste stappen zijn om te ondernemen. Als werkgever kunt u zelf uw werknemer blijven ondersteunen in het traject dat wij voor hem of haar opstarten met het uiteindelijke doel om uw werknemer volledig productief te behouden in het arbeidsproces.

Voor beide partijen een passende en fijne oplossing!