Klacht melden - Aktiva Budgetbeheer

Meld een klacht

Als u dit formulier invult zal uw klacht met zorgvuldigheid worden bekeken en behandeld. Indien uw klacht buiten onze takenpakket valt dan kunnen wij helaas uw klacht niet in behandeling nemen en is deze ongegrond. Uiteraard staat het u vrij om eventuele suggesties door te geven, waardoor wij nog meer onze dienstverlening op uw situatie kunnen aanpassen (indien dit haalbaar is). U kunt het klachtenreglement hier nalezen of in pdf formaat.

Aangezien wij bij Aktiva uw klacht over onze dienstverlening budgetbeheer of bewindvoering serieus nemen wordt deze ook onafhankelijk besproken binnen de organisatie. Bij het behandelen van een klacht zullen wij controleren als uw klacht gegrond is. Wij proberen op deze manier misbruik van ons klachtensysteem te voorkomen. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld. U ontvangt binnen 14 dagen een schriftelijke reactie op uw klacht.

Uw gegevens

Onze gegevens

Klacht

Hierbij verklaar ik een zo helder mogelijke uitleg te hebben gegeven van de situatie en ga ik akkoord met het klachtenreglement.
*