Zorg en PGB

Zorg en PGB

Vrijdag 21 juli bereikte ons het nieuws dat de Gemeente Hoogeveen heeft ingegrepen bij zorginstelling BenEffectief. 

Nu kennen wij deze zorginstelling al enige jaren en hebben met de kennismakingen met hen al sceptisch tegen hun handelen aangekeken.

Aktiva is een landelijk bewindvoerderskantoor met meerdere vestigingen in Nederland. In onze vestiging in Hoogeveen werden deze zorginstellingen bekend door een aantal aanmeldingen die zij bij ons hadden gedaan voor de cliënten die zij onder beheer hadden. De bedoeling was dat wij de financiën voor deze cliënten gingen beheren.

Natuurlijk is dit voor ons geen probleem. Ons specialisme is juist het beheren van de financiën. Echter wilden deze zorginstellingen ook dat de PGB-gelden werden beheerd door onze bewindvoerders en dat zij zouden moeten tekenen voor de geleverde zorg.

Gezien de wijzigingen in de wet (PGB-gelden liggen nu in beheer bij het Zorgkantoor of worden uitbetaald door de SVB) is het nodig dat een persoon tekent voor de geleverde zorg. Op een factuur staat vaak hoeveel uren zorg er geleverd is en tegen welke prijs. Veel zorgverleners verlangen dan van bewindvoerders dat die daar voor tekenen. Van het begin hebben wij duidelijk aangegeven dat bewindvoerders geen controles kunnen doen of de zorg daadwerkelijk geleverd is en of de geleverde zorg ook overeenkomt met de afgesproken prijs (was het wel de kwaliteit die je mag verwachten?).

Als financieel expert raden wij dan altijd aan om dit samen met een mentor te tekenen. Een mentor is namelijk wel betrokken bij de zorgverlening en niet, zoals een bewindvoerder, bezig met het beheren van het vermogen. Een mentor is dus de aangewezen persoon om te kunnen controleren (ook vanuit de eigen expertise) of de zorg geleverd is en ook daadwerkelijk de kwaliteit heeft gekregen wat is overeengekomen.

Bovenstaand standpunt hebben wij ingenomen tegenover meerdere zorginstellingen. In de meeste gevallen zie je dat de zorginstellingen hier prima in meewerken, echter in de helaas deze bekende gevallen was dit niet zo. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er gesjoemeld wordt met de PGB-facturen, maar je kunt wel voorzichtig vraagtekens hierbij stellen. Voor ons daarom weer een duidelijk voorbeeld waarom een mentor wordt aangeraden als wij spreken over zorg dat wordt gefinancierd uit een PGB.

Wilt u meer weten over PGB, bewindvoering, mentorschap en hoe dit alles verantwoord te regelen? Neem dan contact met ons op


Al het nieuws bekijken